MAJALAH

Pemikiran dalam sebuah Majalah sudah tertuang dalam berbagai majalah, diantara majalah itu adalah itu adalah:

1.Tulisan di Majalah yang diterbitkan oleh Kemendikbud tentang pengalaman mengajar di Sabah Malaysia. Diterbitkan tahun 2017.
 
 2. Bersambung...